Et åndehul for mange arter

Området har primært været brugt til afgræsning, slet og braklægning. Brugen af gødning og sprøjtemidler har været minimal og livsbetingelserne er optimale for rigtig mange dyre-og plantearter.

En del af Keldvigen dyrkes økologisk af Knuthenlund.

Allerede i 2008 var der atter frodigt i Keldvigen. I disse ofte tørre sommer er det af stor værdi, at der er godt græs til dyrene både nu og til vinterfoder.

Der høstes  igen de store velsmagende kartofler, som keldvigsjorden er så velegnet til. Saltet har heldigvis ikke påvirket jorden negativt.

 

viberedeW

En viberede hvor det første vibepar lagde deres æg i 2008. Det lader heldigvis til bestanden bliver lige så stor som inden oversvømmelsen. I juli 2008 blev der i Keldvigen observeret en flok på 12 viber og i 2019 var der 25 viber.                                                

 

 

 orkideerkeldvw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orkideerne er heldigvis genopstået

 

Her er en oversigt over hvad vi lige kunne komme i tanke om at have

observeret i Keldvigen.


Har du tilføjelser til disse lister hører vi meget gerne om det: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Blå tekst = inden oversvømmelsen
Grøn tekst = efter oversvømmelsen

   

Pattedyr 

Fugle

Planter

Insekter

Padder

Brud
Brunflagermus

Dådyr

Egern

Grævling

Hare

Hermelin

Ræv

Rådyr

Skovmår

Vandflagermus

 

Agerhøne

Blishøne

Blå Kærhøg

Brunnakke 

Duehøg 

Fasan

Fiskehejre

Gravand

Grønbenet Rørhøne

Gråand

Gøg

Havørn

Hvepsevåge 

Hvinand 

Isfugl

Kongefugl

Krikand 

Lille Hornugle 

Lærke

Musvåge

Nattergal

Natugle

Rød Glente 

Rødrygget Tornskade 

Rørhøg

Slørugle

Sneppe 

Spurvehøg

Strandskade

Trane

Troldand

Tårnfalk

Vibe

 

Butblomstret Siv

Blågrøn Star 

Djævelsbid 

Engkarse

Grøn Star 

Grå Pil

Hjertegræs

Krybende Læbeløs

Kødfarvet Gøgeurt 

Maj-Gøgeurt 

Smalbladet Kæruld 

Stjerne-Star 

Sump-Hullæbe 

Top-Star 

Tykskulpet Brøndkarse 

Vand-Brandbæger

Vandmynte

Vejbred skeblad 

Vild Hør 

Vinget Perikon

Aurora

Springfrø

Stålorm